Książki

2. Nienaganny

Biskup zaś ma być nienaganny. I Tym 3,2 Mąż Boży jest to człowiek cieszący się dobrą opinią. Cecha ta wymieniona jest zarówno w Pierwszym Liście do Tymoteusza (3,2) jak i w Liście do Tytusa (1,6.7). W Liście do Tytusa Paweł nawet dwukrotnie wymienia tę cechę.

Czytaj dalej »

1. Dokąd zmierzamy?

Żyjemy w tak zwanej erze błyskawicznych metod, które podobno można stosować w odniesieniu do wszystkiego, co dzieje się na świecie, począwszy od reklamowanych przez telewizję obiadów a skończywszy na sztuce szybkiego robienia pieniędzy. Nasze supernowoczesne społeczeństwo i wiek komputerów przyzwyczaiły nas do szukania błyskawicznych rozwiązań wielu problemów życiowych.

Czytaj dalej »

Wstęp – Miara mężczyzny

ŚWIADECTWO Nieczęsto w życiu miewałem sposobność uczestniczenia w takim „wydarzeniu”. Wydarzenia tego rodzaju są zazwyczaj wyjątkowymi i krótkotrwałymi przeżyciami. To, o którym chcę opowiedzieć, trwało jednak dwadzieścia tygodni. Brałem już udział w niejednym interesującym, pożytecznym i dogłębnym studium biblijnym. Jednakże żadne nie uświadomiło mi tak wyraźnie moich braków i niedostatków duchowych, ani nie pomogło mi w dokonaniu tak owocnych zmian …

Czytaj dalej »

Rozdział 1 – Członkami jedni drugich

„Tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich„. Rzym 12,5 Nowy Testament jasno i wyraźnie stwierdza, że wierzący ludzie są członkami jedni drugich”. Szczególnie rozwinął ten pogląd ap. Paweł. Dla zilustrowania istoty Kościoła posłużył się przykładem ciała ludzkiego. W swoich Listach użył ponad 30 razy greckiego słowa „soma” – ciało, aby zilustrować prawidłowo …

Czytaj dalej »

Wstęp – Budujcie jedni drugich

Każdy obiektywny czytelnik Nowego Testamentu zauważy, że Bóg traktuje każdego człowieka w sposób indywidualny i że ma swoje plany względem każdego ziemskiego życia. Ale Bóg ma również pewne ogólne plany dotyczące wszystkich ludzi. Jego wolą jest m.in. to, aby każdy wierzący człowiek był aktywnym członkiem lokalnego kościoła, lokalnego „ciała”, „rodziny” wierzących. Wierzący ci powinni troszczyć się nawzajem o siebie, wzajemnie …

Czytaj dalej »

Jutrzejszy świat

Książka: Jezus jest nadzieją Autor: Stephen H. Travis rozdział 6 – JUTRZEJSZY ŚWIAT

Czytaj dalej »

Wielki podział

Książka: Jezus jest nadzieją Autor: Stephen H. Travis rozdział 5 – WIELKI PODZIAŁ

Czytaj dalej »

Nadejście Chrystusa

Książka: Jezus jest nadzieją Autor: Stephen H. Travis rozdział 4 – NADEJŚCIE CHRYSTUSA

Czytaj dalej »

Znaki czasu

Książka: Jezus jest nadzieją Autor: Stephen H. Travis rozdział 3 – ZNAKI CZASU

Czytaj dalej »

Początek końca

Książka: Jezus jest nadzieją Autor: Stephen H. Travis rozdział 2 – POCZĄTEK KOŃCA

Czytaj dalej »