Książki

Powstanie życia z materii nieożywionej

W poszukiwaniu prawdy o początkach G.S. MCLean, R. Oakland, L. McLean Część 2: EWOLUCYJNY MODEL STWORZENIA ŚWIATA Powstanie życia z materii nieożywionej

Czytaj dalej »

Wielki wybuch

W poszukiwaniu prawdy o początkach G.S. MCLean, R. Oakland, L. McLean Część 2: EWOLUCYJNY MODEL STWORZENIA ŚWIATA Wielki wybuch

Czytaj dalej »

Historia ewolucji

W poszukiwaniu prawdy o początkach G.S. MCLean, R. Oakland, L. McLean Część 2: EWOLUCYJNY MODEL STWORZENIA ŚWIATA Historia ewolucji

Czytaj dalej »

Zniszczenie pierwotnego stworzenia

W poszukiwaniu prawdy o początkach G.S. MCLean, R. Oakland, L. McLean Część 1: BIBLIJNY MODEL STWORZENIA ŚWIATA Zniszczenie pierwotnego stworzenia Po upadku człowieka ukształtowane przez Boga doskonałe stworzenie zaczęło ulegać zepsuciu. Ponieważ na świecie zapanowała straszliwa nieprawość, Bóg dokonał jedynego słusznego wyboru — osądził go. Model biblijnego stworzenia nie jest pełny, jeśli nie weźmiemy pod uwagę licznych kataklizmów, które Bóg …

Czytaj dalej »

Proces stwarzania

W poszukiwaniu prawdy o początkach G.S. MCLean, R. Oakland, L. McLean Część 1: BIBLIJNY MODEL STWORZENIA ŚWIATA Proces stwarzania Stworzenie ciał niebieskich Biblijny zapis początków Ziemi szczególnie podkreśla stworzenie ciał niebieskich. Każdy kiedyś spoglądał w niebo, zastanawiając się, skąd się wzięły gwiazdy (ryc. 37). Według Biblii zostały one stworzone czwartego dnia. W Księdze Rodzaju 1,14–17 czytamy o stworzeniu ciał niebieskich …

Czytaj dalej »

Jeden kontynent

W poszukiwaniu prawdy o początkach G.S. MCLean, R. Oakland, L. McLean Część 1: BIBLIJNY MODEL STWORZENIA ŚWIATA Jeden kontynent Kolejną ważną cechą nowo powstałej Ziemi jest fakt, że na początku cała powierzchnia lądów stanowiła jeden kontynent. Jeśli dzisiaj spojrzymy na mapę, zobaczymy ląd podzielony na kilka kontynentów. Przyjrzyjmy się Biblii, by dowiedzieć się więcej na temat Ziemi i wydarzeń, które …

Czytaj dalej »

Powłoka wodna otaczająca Ziemię

W poszukiwaniu prawdy o początkach G.S. MCLean, R. Oakland, L. McLean Część 1: BIBLIJNY MODEL STWORZENIA ŚWIATA Powłoka wodna otaczająca Ziemię Według Biblii pierwotna Ziemia znacznie różniła się od dzisiejszej (ryc. 19). Jedną z tych różnic była obecność otaczającej ją powłoki wodnej. W Księdze Rodzaju 1,6–7 czytamy: A potem Bóg rzekł: „Niechaj powstanie sklepienie w środku wód i niechaj ono …

Czytaj dalej »

Kiedy miało miejsce stworzenie świata?

W poszukiwaniu prawdy o początkach G.S. MCLean, R. Oakland, L. McLean Część 1: BIBLIJNY MODEL STWORZENIA ŚWIATA Kiedy miało miejsce stworzenie świata?

Czytaj dalej »

Podstawy biblijnego modelu stworzenia świata

W poszukiwaniu prawdy o początkach Autorzy: G.S. MCLean, R. Oakland, L. McLean Podstawą wiedzy jest bojaźń Pańska… /Księga Przysłów 1,7/ Przystępność Twoich słów oświeca i naucza niedoświadczonych. /Psalm 119,130/ Część 1: BIBLIJNY MODEL STWORZENIA ŚWIATA 1. Podstawy biblijnego modelu stworzenia świata

Czytaj dalej »

Dzieje ludzkiej duszy – rozdział 10

Dzieje ludzkiej duszy Autor: John Bunyan Rozdział 10

Czytaj dalej »