Tag archiwum: ewangelizacja

Jak dzielić się ewangelią? Zobacz jak się do tego przygotować

Krzyż

Każdy, kto miał dłuższy kontakt z kościołem, słyszał napomnienie zapisane w 1 Liście Piotra 3,15: „Lecz Pana Boga uświęcajcie w waszych sercach i bądźcie zawsze gotowi udzielić odpowiedzi każdemu, kto domaga się od was uzasadnienia waszej nadziei, z łagodnością i bojaźnią.” Co to znaczy być przygotowanym do dzielenia się ewangelią? Jak wygląda to przygotowanie? Przychodzą mi tu na myśl szkolenia …

Czytaj dalej »

Pięćdziesiątnica a Wielki Nakaz Misyjny – Reinhard Bonnke

„A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.” (Mat. 28:18-20)

Czytaj dalej »