A. W. Tozer

Zanikający autorytet Chrystusa w Kościołach – A.W. Tozer

Jest to smutkiem mojego serca i chociaż nie przypisuję sobie żadnego szczególnego natchnienia, czuję jednak, że zasmuca to również Ducha. Ponieważ znam siebie samego, wiem, że miłość jest motywem do pisania o tym. To, co piszę tutaj nie jest zakwaszeniem umysłu spowodowanym przez spory z moimi współchrześcijanami. Nie było takich sporów. Nie byłem skrzywdzony, źle potraktowany, czy zaatakowany przez kogokolwiek. …

Czytaj dalej »

Tragedia zmarnowanej aktywności religijnej

Nie ma prawdopodobnie innej dziedziny działalności ludzkiej, w której byłoby tak wiele marnotrawstwa, jak w dziedzinie religii. Jest zupełnie możliwe zmarnowanie godziny w kościele albo nawet na zgromadzeniu modlitewnym. Popularne napisy „uczęszczaj do kościoła, jaki sobie wybierzesz”, które ostatnio pojawiają się wszędzie, mogą mieć pewne znaczenie gdy chodzi o przypomnienie zmaterializowanemu społeczeństwu,

Czytaj dalej »

Być czy czynić?

Z historycznego punktu widzenia Zachód miał tendencje, do kładzenia głównego nacisku na to co się robi, a Wschód na to kim się jest. To, czym jesteśmy, zawsze wydawało się bardziej istotne dla mieszkańców Wschodu; mieszkańcy Zachodu zaś byli skłonni zadowolić się tym co robią. Jedni sławili słowo być; drudzy słowo czynić.

Czytaj dalej »

Modlitwa Sługi Bożego

O Panie, usłyszałem Twój głos i ulękłem się. Powołałeś mnie do ciężkiej służby w trudnej i niebezpiecznej godzinie. Ty zamierzasz wstrząsnąć wszystkimi narodami, a także ziemią i niebem, aby ostały się te rzeczy, którymi wstrząsnąć nie można. O Panie, mój Panie, Tobie upodobało się uczcić mnie przez powołanie na Twojego sługę. Nikt nie może przywłaszczyć sobie tego zaszczytu, jak tylko …

Czytaj dalej »

Dlaczego jesteśmy letni wobec powrotu Chrystusa

Krótko po zakończeniu Pierwszej Wojny Światowej, słyszałem jak wielki kaznodzieja z Południa powiedział, że obawia się, iż duże zainteresowanie proroctwami doprowadzi do wymarcia błogosławionej nadziei, kiedy okaże się, że podekscytowani prorocy mylili się.

Czytaj dalej »

Radykalny krzyż

Krzyż Chrystusowy jest najbardziej rewolucyjną rzeczą, jaka kiedykolwiek pojawiła się wśród ludzi. Krzyż z dawnych rzymskich czasów nie znał kompromisu, nie robił nigdy żadnych ustępstw. Zwyciężał we wszystkich sporach, zabijając swojego przeciwnika i zmuszając go do milczenia na zawsze. Nie oszczędził nawet Chrystusa, lecz uśmiercił Go tak samo jak pozostałych. Zawieszono Go na krzyżu żywego, a sześć godzin później, gdy …

Czytaj dalej »

Słuchaj człowieka, który słucha Boga

Jeśli słuchając kazania zdołamy uchwycić choćby jeden tylko klejnot prawdy, możemy uważać się za wynagrodzonych za czas, jaki przy tym spędziliśmy.

Czytaj dalej »

Potrzeba mocy

Największym wydarzeniem w historii było przyjście na świat i śmierć Jezusa Chrystusa. Drugim co do ważności faktem jest rozwój i przygotowywanie Kościoła, by w ludzkim ciele, na ziemi objawić życie Chrystusa. Stało się to możliwe tylko dzięki zstąpieniu Ducha Świętego: Kościół zaczął się w mocy, działał w mocy oraz rozwijał się na tyle, na ile miał moc. Kiedy tylko siła …

Czytaj dalej »

Stary a nowy krzyż

Bez wszelkich zapowiedzi i przeważnie niepostrzeżenie do popularnych kręgów ewangelicznych wszedł w naszych czasach nowy krzyż. Jest podobny do starego krzyża, lecz różni się od niego. Podobieństwa są powierzchowne, różnice fundamentalne.

Czytaj dalej »

Boże błogosławieństwa znajdujemy w drodze

„Pan”, wyjaśnił Eliezer, „prowadził mnie w drodze…” (l Mojżeszowa 24:27 Biblia Tysiąclecia) Okoliczności były następujące: Kiedy Abraham był już stary i mocno posunięty w latach, przywołał do siebie wiernego sługę, Eliezera, i polecił mu wybrać się w długą podróż do Mezopotamii i poszukać żony dla Izaaka, swojego umiłowanego syna. Leżało to w dalekosiężnym planie Bożym,

Czytaj dalej »