Dawid Wilkerson

Moc obecności Boga – Dawid Wilkerson

I zadrżą przede mną […] wszyscy ludzie, którzy żyją na powierzchni ziemi. Rozpadną się góry, padną piętrzące się skały i wszyst­kie mury runą na ziemię” (Ezech. 38, 20). W Biblii znajdujemy złowieszcze słowa uważane przez niektórych jako słowa po­ciechy. Zapisane są w ewangelii Mateusza (7, 22—23): „W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w twoim imieniu …

Czytaj dalej »