Biblia – księga na dzisiaj

Biblia – księga na dzisiaj – Posłowie

Biblia – księga na dzisiaj

Posłowie książki „Biblia – księga na dzisiaj”. Autor J. Stott. W tej krótkiej książeczce rozważałem „wczoraj” Biblii (jej pochodzenie historyczne) i jej „dzisiaj” (jej współczesne znaczenie). Starałem się opracować prostą trynitarną doktrynę Pisma jako przesłania, które pochodzi od Boga (on je wypowiedział i nadal wypowiada), koncentruje się na Chrystusie (on składa o nim świadectwo, tak jak ono świadczy o nim) …

Czytaj dalej »

Biblia – księga na dzisiaj – Chrześcijanin i Biblia

Biblia – księga na dzisiaj

Rozdział „Chrześcijanin i Biblia” z książki „Biblia – księga na dzisiaj”. Autor J. Stott. Pozwólcie, że szybko powtórzę, jakie obszary dotychczas przemierzyliśmy. Zastanawialiśmy się nad „Bogiem i Biblią”, ponieważ on jest autorem, nad „Chrystusem i Biblią”, ponieważ on jest jej tematem, nad „Duchem Świętym i Biblią”, ponieważ on jest pośrednikiem jej inspiracji oraz nad „Kościołem i Biblią”, ponieważ Kościół jest …

Czytaj dalej »

Biblia – księga na dzisiaj – Kościół i Biblia

Biblia – księga na dzisiaj

Rozdział „Kościół i Biblia” z książki „Biblia – księga na dzisiaj”. Autor J. Stott. Dotąd zajmowaliśmy się studiami trynitarnymi. Stwierdziliśmy, że Bóg jest autorem, Chrystus zarówno głównym tematem, jak i potwierdzającym świadkiem, a Duch Święty pośrednikiem wspaniałego procesu objawienia. Dochodzimy teraz do Kościoła. Co myślisz o Kościele? Odpowiedź twoja będzie prawdopodobnie zależała od tego, czy myślisz o ideale czy o …

Czytaj dalej »

Biblia – księga na dzisiaj – Duch Święty i Biblia

Biblia – księga na dzisiaj

Rozdział „Duch Święty i Biblia” z książki „Biblia – księga na dzisiaj”. Autor J. Stott. Wszyscy chrześcijanie wiedzą, że Święta Biblia i Duch Święty powinny mieć ze sobą coś wspólnego. W rzeczy samej, wszyscy chrześcijanie wierzą, że w pewnym sensie Święta Biblia jest twórczym produktem Ducha Świętego. Ponieważ, gdy wypowiadamy wyznanie nicejskie, potwierdzamy jako jedno z naszych przekonań dotyczących Ducha …

Czytaj dalej »

Biblia – księga na dzisiaj – Chrystus i Biblia

Biblia – księga na dzisiaj

Rozdział „Chrystus i Biblia” z książki „Biblia – księga na dzisiaj”. Autor J. Stott. Nasz pierwszy temat brzmiał: „Bóg i Biblia”. Rozważaliśmy pochodzenie Pisma, skąd się wzięło – wielki temat objawienia. Nasz drugi temat brzmi: „Chrystus i Biblia”. Będziemy zastanawiać się teraz nie nad jej pochodzeniem, ale nad jej celem. Nie skąd się wzięła, lecz po co została dana? Nasz …

Czytaj dalej »

Biblia – księga na dzisiaj – Bóg i Biblia

Biblia – księga na dzisiaj

Nasz pierwszy temat „Bóg i Biblia” wprowadza nas w zagadnienie objawienia. Zwróćmy się zatem do tekstu z Izajasza 55,8-11. Przemawia sam Bóg: „Bo myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie drogi moje – mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. …

Czytaj dalej »

Biblia – księga na dzisiaj – Wstęp

Biblia – księga na dzisiaj

Treść tej krótkiej książki została przedstawiona jako seria pięciu kazań w All Souls Church przy Langham Place w Londynie w lutym i marcu 1980 r. Dziękuję Michaelowi Baughen, wtedy rektorowi All Souls za zaproszenie mnie do wygłoszenia kazań, Inter-Varsity Press za sugestię, że powinny one zostać spisane i opublikowane, Markowi Labbertonowi, mojemu byłemu asystentowi za przejrzenie pierwszego szkicu i poczynienie …

Czytaj dalej »