Artykuły

Gorzka woda – David Yonggi Cho

Stan, w którym myśli krążą obsesyjnie wokół jakichś złych okoliczności. Nieustannie rozważasz tragizm położenia w jakim się znajdujesz, a im dłużej myślisz, tym bardziej sytuacja jawi ci się jako beznadziejna i bez wyjścia. W takich chwilach Bóg wydaje się obcy i daleki, a jego miłość – całkowicie zakryta. Z każdym dniem, zamiast być bliżej rozwiązania, czujesz, że twoje życie duchowe …

Czytaj dalej »

Trzy typy modlitwy – David Yonggi Cho

Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: Panie, naucz nas modlić się, jak i Jan nauczył swoich uczniów. A on rzekł do nich: Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci Twe imię; niech przyjdzie Twoje królestwo! Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, …

Czytaj dalej »

Prymat papieski – historia jego powstania

Początkowo główną rolę w Kościele odgrywali apostołowie oraz bracia Pańscy. Gdy ich zabrakło, rolę tę odgrywali uczniowie apostolscy, ale autorytety każdego z nich znacznie się między sobą różniły. Zaczęto powoli i coraz powszechniej odczuwać potrzebę czyjegoś przywództwa, zaczęto takiego przywództwa poszukiwać. Pewne szczególne zbiegi okoliczności, położenie miasta, jego historia, jak i znaczenie polityczne sprawiły, że na plan pierwszy zaczął się …

Czytaj dalej »

Powołani do uczniostwa – Edward Czajko

Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. To przykazuję wam, abyście się wzajemnie miłowali. (J 15,16.17) „Gdy Chrystus wzywa człowieka, to każe mu przyjść i umrzeć” – powiedział Dietrich Bonhoeffer, niemiecki teolog, męczennik. …

Czytaj dalej »

Charyzmatyczne nienasycenie

Starajcie się tedy usilnie o większe dary łaski; a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą (1Kor 12,31) Tekst na pozór wydaje się jasny. Zwykle się go rozumie jako apostolską zachętę do usilnego starania się o dary duchowe bardzo przecież potrzebne w życiu, służbie i świadectwie wspólnoty chrześcijańskiej. Takie rozumienie potwierdzałoby inny werset w tym fragmencie – fragmencie o darach duchowych …

Czytaj dalej »

Trudności w życiu modlitewnym – E.M. Bounds

Dlaczego nie modlimy się? Co przeszkadza w modlitwie? To, co przeszkadza w modlitwie, prze-szkadza w całym życiu chrześcijań-skim. Ten, kto jest zbyt zajęty by się modlić, będzie zbyt zajęty, by prowadzić święte życie. Modlitwa zepchnięta na bok Inne obowiązki stają się tak naglące i pochłaniające, że spycha-ją modlitwę na bok. Jeśli pozwolimy, by modlitwa była spychana na bok, to będzie …

Czytaj dalej »

Słowo i modlitwa – Andrew Murray

„Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam.”(Jana 15,7) Jedna z najprostszych i najwcześniejszych lekcji chrześcijańskiego życia dotyczy znaczącego połączenia słowa i modlitwy. Jak to ujął nowo nawrócony poganin: „Gdy się modlę, mówię do mojego Ojca. Gdy czytam, mój Ojciec mówi do mnie.” Zanim zacznę się modlić, Boże …

Czytaj dalej »

Pięćdziesiątnica a Wielki Nakaz Misyjny – Reinhard Bonnke

„A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.” (Mat. 28:18-20)

Czytaj dalej »

Rola męża i żony w małżeństwie – Jay E. Adams

„Żony, bądźcie ulegle mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem, ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim”. (Ef 5,22-24). Udzielając porad duszpasterskich można stwierdzić, że w prawie wszystkich przypadkach słuszna jest reguła, iż tam, gdzie wystąpiły jakieś poważne problemy małżeńskie, tam wystąpił również problem załamania …

Czytaj dalej »

Społeczność Niewstydzących Się

Należę do „Społeczności Niewstydzących Się”. Posiadam moc Ducha Świętego. Kości zostały rzucone. Przekroczyłem linię. Decyzja zapadła. Jestem Jego uczniem. Nie będę oglądał się wstecz, nie zwolnię kroku, nie cofnę się, nie będę bezczynny. Moja przeszłość jest wykupiona, moja teraźniejszość ma sens, a moja przyszłość jest zapewniona.

Czytaj dalej »