Artykuły

Znaczenie krzyża – Billy Graham

Dla naszego zbawienia Jezus Chrystus umarł na drewnianym krzyżu. Mimo tego, nie czcimy krzyża jako takiego. Czcią otaczamy Chrystusa, który żyje. Historia krzyża sięga czasów poprzedzających Chrystusa. Najczęściej stosowali go Rzymianie i to przy wykonywaniu egzekucji. Skazanego na śmierć przywiązywano sznurami do krzyża, czasem jego ręce przybijano gwoździami i pozostawiano do powolnej śmierci.

Czytaj dalej »

Idąc za wizją – John Wright Follette

„Gdzie nie ma widzenia, naród się psuje” (Przypowieści 29:18 – Biblia Tysiąclecia) W obecnych dniach intensywnej aktywności i manifestowania życia w różnych formach ekspresji, niejeden zastanawia się, gdzie to wszystko prowadzi i co jest tym celem, do którego zdążamy? Wszyscy idziemy za pewną wizją, czy to o charakterze materialnym, czy duchowym. Świat roztacza przed dzisiejszą młodzieżą wizję mocy,

Czytaj dalej »

Usposobienie Chrystusowe – Waldemar Sardaczuk

(Fil. 2, 1-11) Wiem, że przemawiam do kaznodziejów, ewangelistów i pastorów. Chciałbym więc zapytać, co najchętniej czyniłbyś w Królestwie Bożym? Jestem przekonany, że jest wielu pośród was, którzy chcieliby być uzdrowicielami, ewangelistami prowadzącymi służbę uzdrowieńczą. Chcieliby oni jeździć od miasta do miasta i w każdym z nich uzdrawiać tysiące ludzi.

Czytaj dalej »

Antysekciarski amok – Edward Czajko

„To jednak wyznaję przed tobą, że służę ojczystemu Bogu zgodnie z tą drogą, którą oni nazywają sektą, wierząc we wszystko, co jest napisane w zakonie i u proroków, pokładając w Bogu nadzieję, która również im samym przyświeca, że nastąpi zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych.” Dz 24,14-15

Czytaj dalej »

Pytania i proponowana odpowiedź – Edward Czajko

“Odpowiedział Jezus: Królestwo moje nie jest z tego świata; gdyby z tego świata było Królestwo moje, słudzy moi walczyliby, abym nie był wydany Żydom; bo właśnie Królestwo moje nie jest stąd” (J 18,36).

Czytaj dalej »

Miasto na górze – Edward Czajko

„Nie może się ukryć miasto położone na górze” (Mt 5,14b). Szerszym kontekstem tego zdania, które wyszło z ust Jezusa Chrystusa jest Jego dłuższe nauczanie, Jego kazanie na górze. Węższy zaś kontekst, to porównanie uczniów Pana odnośnie do ich roli w świecie do soli i światłości: 'Wy jesteście solą ziemi’ oraz 'wy jesteście światłością świata’ (Mt 5,13-14a).

Czytaj dalej »

Krew za krew niewinną – Edward Czajko

’Kto przelewa krew człowieka, tego krew przez człowieka będzie przelana, bo na obraz Boży uczynił człowieka’ (Rdz 9,6 BW). 'Kto dopuści się przelania krwi innego człowieka, musi je odpłacić przelaniem krwi własnej, bo Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo’ (Rdz 9,6 BW-P).

Czytaj dalej »

Duchowi i nieduchowi – Edward Czajko

Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem, i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko… (1 Kor. 2:14-15)

Czytaj dalej »

Nauka Izebel – David Wilkerson

Mógłbym dać temu kazaniu podtytuł: „Niebezpieczeństwo zwiedzenia przez fałszywą doktrynę.” Przeczytaj Objawienie 2:18-29, a zobaczysz, że Sam Chrystus ostrzega kościół przed nauką Izebel. „Lecz mam ci za złe, że pozwalasz niewieście Izebel, która się podaje za prorokinię, i naucza, i zwodzi moje sługi, uprawiać wszeteczeństwo i spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom” (Obj. 2:20).

Czytaj dalej »

Opowiadanie się po stronie Antychrysta! – David Wilkerson

Apostoł Paweł mówi o dwóch przeraźliwych rzeczach, które uderzą w kościół tuż przed przyjściem Jezusa. Rzeczywiście, Pan nie powróci, dopóki nie wypełnią się te dwie okropne rzeczy. Pragnę pokazać wam, że obie te rzeczy mają miejsce właśnie teraz – tuż przed naszymi oczami!

Czytaj dalej »