Artykuły

Przebłysk Ducha i uzdolnienie duchowe – Edward Czajko

„(…) Słyszymy ich, jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boże” (Dz 2,11) „Cóż tedy? Będę się modlił duchem, będę się modlił i rozumem; będę śpiewał duchem, będę też śpiewał i rozumem” (1Kor 14,15). W poprzednim odcinku tych zapisków powiedzieliśmy, że mówienie językami, o jakim mowa w Ewangelii wg Marka (16,17) oraz Dziejach: w domu Korneliusza i w Efezie (Dz …

Czytaj dalej »

Dyscyplinowanie języków – Edward Czajko

„Albowiem Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju (…). A wszystko niech się odbywa godnie i w porządku” (1Kor 14,33-40). Patrząc z perspektywy sytuacji zborowej w Koryncie pod tym względem, to, co Paweł apostoł pisze w rozdziale czternastym Pierwszego Listu do Koryntian śmiało można nazwać dyscyplinowaniem języków. Chciejmy przyjrzeć się temu dyscyplinowaniu. Po pierwsze, dowiadujemy się, że modlitwa w formie …

Czytaj dalej »

Czekanie na Boga

„A ci, którzy oczekują Pana, będą odnawiać swoją siłę, będą wznosić się na skrzydłach w górę jak orły, będą biec, a nie będą znużeni, będą chodzić, a nie ustaną” Izajasz 40.31 Jest to bardzo poufna obietnica i w większości każdy z nas rozkoszował się jej powtarzaniem jako pociechą i sposobem na otrzymanie siły dla swego omdlałego serca. Ale czyż znajdujemy …

Czytaj dalej »

Powodzenie w małżeństwie

Chcąc skorzystać z doświadczeń ludzi, którzy żyli ze sobą w szczęśliwym małżeństwie, poprosiliśmy ich o wzięcie udziału w nieoficjalnej ankiecie. Ponad 600 osób zgodziło się szczerze powiedzieć młodszemu pokoleniu o koncepcjach i metodach, które wypróbowali w swoich domach. Każda z osób napisała komentarze i wskazówki, które uważnie przeanalizowaliśmy i porównaliśmy. Rady, których udzielali, nie są nowe, ale dają wspaniałą możliwość …

Czytaj dalej »

Dlaczego kobiety potrzebują kobiet

Rozmawiałam z pewną kobietą o przyjaźni. „Mój mąż jest moim najlepszym przyjacielem. Nie potrzebuję innych” – oświadczyła. Nie chciałabym powątpiewać w to, co powiedziała, ani przekreślać jej doświadczeń (cieszę się razem z nią jej dobrym małżeństwem), ale ja potrzebuję przyjaciółek. Dzisiaj, na przykład, spodziewam się dzwonka do drzwi. Moja koleżanka, która pracuje w pobliżu, przyjdzie spędzić ze mną przerwę na …

Czytaj dalej »

Atak i obrona a mówienie prawdy w miłości

Jest OK

Atak i obrona a mówienie prawdy w miłości William Backus Carlo nic przyszedł na swoje drugie spotkanie z psychologiem ani też nie podjął żadnego wysiłku, aby kontynuować je w przyszłości. W pewnym sensie było pewne, że skierowanie go do psychologa przez jego lekarza nie zda się na nic. Ludzie przejawiający symptomy, jakie przejawiał Carlo, są przekonani, że nie potrzebują pomocy …

Czytaj dalej »

Obywatele dwóch królestw

Nie z tego świata, ale w tym świecie Tu, ale stamtąd Człowiek wierzący należy równocześnie do dwóch różnych porządków. Poprzez udział w śmierci, zmartwychwstaniu i oczekiwaniu na powrót Zbawiciela zaangażowany jest w dzieło Królestwa Bożego. Ono stanowi ostateczny cel jego pielgrzymowania, a tym samym wszelkich działań przezeń podejmowanych. Wyposażony w moc Ducha Świętego naśladowca Jezusa całym sobą głosi Dobrą Nowinę …

Czytaj dalej »

Służba duchowa w nowej sytuacji – Reinhold Ulonska

2 Król. 2, 9-11 Służba Eliasza dobiegła końca. Teraz tę służbę Ducha miał kontynuować Elizeusz, który został powołany na proroka w miejsce Eliasza. Elizeusz wiedział o tych wszystkich ciężkich walkach, w których Eliasz był nie­wzruszony jak skała, lecz wiedział też o jego niedostatkach. Wiedział również, że tylko moc Ducha Świętego czyniła z Eliasza tak znakomitego świadka Bożego. W tej mocy …

Czytaj dalej »

Moc obecności Boga – Dawid Wilkerson

I zadrżą przede mną […] wszyscy ludzie, którzy żyją na powierzchni ziemi. Rozpadną się góry, padną piętrzące się skały i wszyst­kie mury runą na ziemię” (Ezech. 38, 20). W Biblii znajdujemy złowieszcze słowa uważane przez niektórych jako słowa po­ciechy. Zapisane są w ewangelii Mateusza (7, 22—23): „W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w twoim imieniu …

Czytaj dalej »

Zanikający autorytet Chrystusa w Kościołach – A.W. Tozer

Jest to smutkiem mojego serca i chociaż nie przypisuję sobie żadnego szczególnego natchnienia, czuję jednak, że zasmuca to również Ducha. Ponieważ znam siebie samego, wiem, że miłość jest motywem do pisania o tym. To, co piszę tutaj nie jest zakwaszeniem umysłu spowodowanym przez spory z moimi współchrześcijanami. Nie było takich sporów. Nie byłem skrzywdzony, źle potraktowany, czy zaatakowany przez kogokolwiek. …

Czytaj dalej »