Artykuły

Powodzenie w małżeństwie

Chcąc skorzystać z doświadczeń ludzi, którzy żyli ze sobą w szczęśliwym małżeństwie, poprosiliśmy ich o wzięcie udziału w nieoficjalnej ankiecie. Ponad 600 osób zgodziło się szczerze powiedzieć młodszemu pokoleniu o koncepcjach i metodach, które wypróbowali w swoich domach. Każda z osób napisała komentarze i wskazówki, które uważnie przeanalizowaliśmy i porównaliśmy. Rady, których udzielali, nie są nowe, ale dają wspaniałą możliwość …

Czytaj dalej »

Dlaczego kobiety potrzebują kobiet

Rozmawiałam z pewną kobietą o przyjaźni. „Mój mąż jest moim najlepszym przyjacielem. Nie potrzebuję innych” – oświadczyła. Nie chciałabym powątpiewać w to, co powiedziała, ani przekreślać jej doświadczeń (cieszę się razem z nią jej dobrym małżeństwem), ale ja potrzebuję przyjaciółek. Dzisiaj, na przykład, spodziewam się dzwonka do drzwi. Moja koleżanka, która pracuje w pobliżu, przyjdzie spędzić ze mną przerwę na …

Czytaj dalej »

Atak i obrona a mówienie prawdy w miłości

Jest OK

Atak i obrona a mówienie prawdy w miłości William Backus Carlo nic przyszedł na swoje drugie spotkanie z psychologiem ani też nie podjął żadnego wysiłku, aby kontynuować je w przyszłości. W pewnym sensie było pewne, że skierowanie go do psychologa przez jego lekarza nie zda się na nic. Ludzie przejawiający symptomy, jakie przejawiał Carlo, są przekonani, że nie potrzebują pomocy …

Czytaj dalej »

Obywatele dwóch królestw

Nie z tego świata, ale w tym świecie Tu, ale stamtąd Człowiek wierzący należy równocześnie do dwóch różnych porządków. Poprzez udział w śmierci, zmartwychwstaniu i oczekiwaniu na powrót Zbawiciela zaangażowany jest w dzieło Królestwa Bożego. Ono stanowi ostateczny cel jego pielgrzymowania, a tym samym wszelkich działań przezeń podejmowanych. Wyposażony w moc Ducha Świętego naśladowca Jezusa całym sobą głosi Dobrą Nowinę …

Czytaj dalej »

Służba duchowa w nowej sytuacji – Reinhold Ulonska

2 Król. 2, 9-11 Służba Eliasza dobiegła końca. Teraz tę służbę Ducha miał kontynuować Elizeusz, który został powołany na proroka w miejsce Eliasza. Elizeusz wiedział o tych wszystkich ciężkich walkach, w których Eliasz był nie­wzruszony jak skała, lecz wiedział też o jego niedostatkach. Wiedział również, że tylko moc Ducha Świętego czyniła z Eliasza tak znakomitego świadka Bożego. W tej mocy …

Czytaj dalej »

Moc obecności Boga – Dawid Wilkerson

I zadrżą przede mną […] wszyscy ludzie, którzy żyją na powierzchni ziemi. Rozpadną się góry, padną piętrzące się skały i wszyst­kie mury runą na ziemię” (Ezech. 38, 20). W Biblii znajdujemy złowieszcze słowa uważane przez niektórych jako słowa po­ciechy. Zapisane są w ewangelii Mateusza (7, 22—23): „W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w twoim imieniu …

Czytaj dalej »

Zanikający autorytet Chrystusa w Kościołach – A.W. Tozer

Jest to smutkiem mojego serca i chociaż nie przypisuję sobie żadnego szczególnego natchnienia, czuję jednak, że zasmuca to również Ducha. Ponieważ znam siebie samego, wiem, że miłość jest motywem do pisania o tym. To, co piszę tutaj nie jest zakwaszeniem umysłu spowodowanym przez spory z moimi współchrześcijanami. Nie było takich sporów. Nie byłem skrzywdzony, źle potraktowany, czy zaatakowany przez kogokolwiek. …

Czytaj dalej »

Duch Święty i Maria Panna

„Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emanuel” (Iz 7,14 BT) Wyznanie wiary, znane jako tzw. skład apostolski, słowami: „który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny” rozpoczyna całą serię stwierdzeń odnoszących się do Jezusa Chrystusa. Powyższe dwa ważne stwierdzenia mówią nam o tym, że Bóg w swojej łasce …

Czytaj dalej »

Modlitwa – klucz do przebudzenia

Bóg tak nas stworzył, że kiedy coś robimy, musimy wiedzieć, jaki cel ma nasza praca, a także jakie przyniesie nam korzyści. I nie zmienimy tego, bez względu na to jak bardzo nam się to nie podoba. Jeśli zdamy sobie sprawę z korzyści, jakie przynosi modlitwa, będziemy modlić się co najmniej dwa razy więcej.

Czytaj dalej »

Moc ku zbawieniu – Edward Czajko

Albowiem nie wstydzę się ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka. (Rz. 1,1) Co jest takiego w tej Dobrej Nowinie, co czyni ją nieodzowną zarówno barbarzyńcy i niemądremu, jak i mądremu i Grekowi? (w. 14-15). Apostoł odpowiada wyraźnie: Ewangelia jest „mocą Bożą ku zbawieniu”. Nie jest więc żadną z odmian religii, …

Czytaj dalej »