Artykuły

Dlaczego jesteśmy letni wobec powrotu Chrystusa

Krótko po zakończeniu Pierwszej Wojny Światowej, słyszałem jak wielki kaznodzieja z Południa powiedział, że obawia się, iż duże zainteresowanie proroctwami doprowadzi do wymarcia błogosławionej nadziei, kiedy okaże się, że podekscytowani prorocy mylili się.

Czytaj dalej »

Radykalny krzyż

Krzyż Chrystusowy jest najbardziej rewolucyjną rzeczą, jaka kiedykolwiek pojawiła się wśród ludzi. Krzyż z dawnych rzymskich czasów nie znał kompromisu, nie robił nigdy żadnych ustępstw. Zwyciężał we wszystkich sporach, zabijając swojego przeciwnika i zmuszając go do milczenia na zawsze. Nie oszczędził nawet Chrystusa, lecz uśmiercił Go tak samo jak pozostałych. Zawieszono Go na krzyżu żywego, a sześć godzin później, gdy …

Czytaj dalej »

Słuchaj człowieka, który słucha Boga

Jeśli słuchając kazania zdołamy uchwycić choćby jeden tylko klejnot prawdy, możemy uważać się za wynagrodzonych za czas, jaki przy tym spędziliśmy.

Czytaj dalej »

Potrzeba mocy

Największym wydarzeniem w historii było przyjście na świat i śmierć Jezusa Chrystusa. Drugim co do ważności faktem jest rozwój i przygotowywanie Kościoła, by w ludzkim ciele, na ziemi objawić życie Chrystusa. Stało się to możliwe tylko dzięki zstąpieniu Ducha Świętego: Kościół zaczął się w mocy, działał w mocy oraz rozwijał się na tyle, na ile miał moc. Kiedy tylko siła …

Czytaj dalej »

Czy czujesz, że już dłużej nie wytrzymasz?

W ostatnich miesiącach coraz większa liczba duchownych pisze do mnie o swojej trosce o ludzi w ich Zborach, którzy po prostu rezygnują. Coraz więcej chrześcijan wkracza dziś w okres przełomowy. Nikt z nich nie mówi o rezygnacji z Jezusa, niewielu chrześcijan ośmieliłoby się nawet dopuścić myśl o tym. Większość myśli jedynie o sobie.

Czytaj dalej »

Słowo do wierzących – David Wilkerson

Kazanie zostało wygłoszone podczas wspólnego nabożeństwa Zborów warszawskich Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego w niedzielę, dnia 6 kwietnia 1986 r. Tłumaczył pastor Anatol Matiaszuk (Gdańsk).

Czytaj dalej »

Trzęsienie Ziemi

Gdy samochód Lois Main zbliżał się do Pleasant Valley tej soboty 30-go kwietnia 1983 r., Lois czule spoglądała na światła Coalingi. Zawsze nazywała swe miasto „diamentem pustyni” i teraz, z oddali, jego światła wyglądały właśnie jak diamenty, rozsypane na czarnym, welwetowym stole. Jadąc modliła się za swego męża.

Czytaj dalej »

Życie w Bożej obecności

Poselstwo przepisane z kasety, wygłoszone przez Bob Philips podczas wizyty w Polsce wraz z Dawidem Wilkersonem w roku 1986.

Czytaj dalej »

Słuchanie głosu Boga

Modlitwa jest dialogiem, nie monologiem. Aby modlić się efektywnie musimy potrafić słuchać głosu Boga tak samo dobrze, jak potrafimy do Boga mówić. Zostaliśmy powołani do związku miłości, więc musimy zrozumieć, co kryje się pod tym pojęciem. Niezależnie od tego czy słuchanie Słowa Boga oznacza zdobywanie lepszego zrozumienia Pisma,

Czytaj dalej »

Twój dzień w sądzie

Ktoś powiedział kiedyś wielkiemu uczonemu, Danielowi Websterowi: „Ma pan kolosalny umysł. Jaka jest największa myśl. która się w nim kiedykolwiek pojawiła?” Webster odpowiedział: „Miałem ich wiele, lecz najbardziej przerażająca, straszna i uderzająca dotyczyła mojej osobistej odpowiedzialności wobec Boga pewnego dnia”.

Czytaj dalej »