Artykuły

Potrzeba mocy

Największym wydarzeniem w historii było przyjście na świat i śmierć Jezusa Chrystusa. Drugim co do ważności faktem jest rozwój i przygotowywanie Kościoła, by w ludzkim ciele, na ziemi objawić życie Chrystusa. Stało się to możliwe tylko dzięki zstąpieniu Ducha Świętego: Kościół zaczął się w mocy, działał w mocy oraz rozwijał się na tyle, na ile miał moc. Kiedy tylko siła …

Czytaj dalej »

Czy czujesz, że już dłużej nie wytrzymasz?

W ostatnich miesiącach coraz większa liczba duchownych pisze do mnie o swojej trosce o ludzi w ich Zborach, którzy po prostu rezygnują. Coraz więcej chrześcijan wkracza dziś w okres przełomowy. Nikt z nich nie mówi o rezygnacji z Jezusa, niewielu chrześcijan ośmieliłoby się nawet dopuścić myśl o tym. Większość myśli jedynie o sobie.

Czytaj dalej »

Słowo do wierzących – David Wilkerson

Kazanie zostało wygłoszone podczas wspólnego nabożeństwa Zborów warszawskich Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego w niedzielę, dnia 6 kwietnia 1986 r. Tłumaczył pastor Anatol Matiaszuk (Gdańsk).

Czytaj dalej »

Trzęsienie Ziemi

Gdy samochód Lois Main zbliżał się do Pleasant Valley tej soboty 30-go kwietnia 1983 r., Lois czule spoglądała na światła Coalingi. Zawsze nazywała swe miasto „diamentem pustyni” i teraz, z oddali, jego światła wyglądały właśnie jak diamenty, rozsypane na czarnym, welwetowym stole. Jadąc modliła się za swego męża.

Czytaj dalej »

Życie w Bożej obecności

Poselstwo przepisane z kasety, wygłoszone przez Bob Philips podczas wizyty w Polsce wraz z Dawidem Wilkersonem w roku 1986.

Czytaj dalej »

Słuchanie głosu Boga

Modlitwa jest dialogiem, nie monologiem. Aby modlić się efektywnie musimy potrafić słuchać głosu Boga tak samo dobrze, jak potrafimy do Boga mówić. Zostaliśmy powołani do związku miłości, więc musimy zrozumieć, co kryje się pod tym pojęciem. Niezależnie od tego czy słuchanie Słowa Boga oznacza zdobywanie lepszego zrozumienia Pisma,

Czytaj dalej »

Twój dzień w sądzie

Ktoś powiedział kiedyś wielkiemu uczonemu, Danielowi Websterowi: „Ma pan kolosalny umysł. Jaka jest największa myśl. która się w nim kiedykolwiek pojawiła?” Webster odpowiedział: „Miałem ich wiele, lecz najbardziej przerażająca, straszna i uderzająca dotyczyła mojej osobistej odpowiedzialności wobec Boga pewnego dnia”.

Czytaj dalej »

Stary a nowy krzyż

Bez wszelkich zapowiedzi i przeważnie niepostrzeżenie do popularnych kręgów ewangelicznych wszedł w naszych czasach nowy krzyż. Jest podobny do starego krzyża, lecz różni się od niego. Podobieństwa są powierzchowne, różnice fundamentalne.

Czytaj dalej »

Dlaczego Chrystus musiał umrzeć?

Czy nie mógłby osiągnąć więcej, wiodąc raczej długie i szczęśliwe życie? Pomyśl tylko o ludziach, których mógłby uzdrowić, o nauczaniu, które mógłby prowadzić i tych wszystkich problemach, które mógł rozwiązać. Dlaczego śmierć była Jego obsesją? Dlaczego nie bronił się w czasie procesu, mając na względzie swą rodzinę, uczniów i tych wszystkich, którzy go uwielbiali?

Czytaj dalej »

Uwaga: Plotka

Autor: Melody Green Przypuszczam, iż Bóg pozwolił mi podzielić się z wami na temat plotek dlatego, że problem ten nie jest mi obcy. Nie tylko słuchałam plotek lecz je również szerzyłam, a jedno i drugie zasmuca Pana.

Czytaj dalej »