Artykuły

Kształtowanie męża Bożego – David Wilkerson

Chcę dzisiaj przedstawić trzech ludzi użytych przez Boga i zwrócić uwagę na to, jak Pan wykorzystał ich niepowodzenia, by ich przywieść do pobożności. Słyszymy dzisiaj tak wiele na temat Sukcesu i sposobów jego osiągania. Uważam, iż powinniśmy dowiedzieć się, jak Bóg kształtuje swoich wybranych. Biblia mówi, że zanim stali się ludźmi, którzy wstrząsnęli swoimi współczesnymi, cierpieli męki, znosili ból i …

Czytaj dalej »

Prawda o wierze – David Wilkerson

Masz słabą wiarę? Martwi cię to, że nie widać skutków twojej wiary? Gorliwie zanosiłeś w modlitwie prośbę, wierząc w jej wysłuchanie całym sercem – i nic z tego nie wyszło? Gorzej nawet, sprawy potoczyły się zgoła odwrotnie? Umiłowana osoba nie została uzdrowiona. Pragnienie twego serca nie ziściło się – przynajmniej na miarę twoich oczekiwań. Cud, na który się nastawiłeś, jeszcze …

Czytaj dalej »

List od diabła – David Wilkerson

W Starym Testamencie czytamy historię o tym, jak król judzki, Hiskiasz, otrzymał list od diabła: „A gdy Hiskiasz przyjął z rąk posłów list i przeczytał go, poszedł do świątyni Pana i rozwinął go przed Panem, a potem modlił się Hiskiasz do Pana tymi słowy: Panie Boże Izraela, który siedzisz na cherubach! Ty jedynie jesteś Bogiem wszystkich królestw ziemi. Ty stworzyłeś …

Czytaj dalej »

Najbardziej niechciany człowiek na świecie – David Wilkerson

Najbardziej niechciany człowiek na świecie żyje dzisiaj! Nie umarł! Tak naprawdę, to jest bardzo aktywny w naszych czasach. Ma nawet rodzinę w Nowym Jorku. Wczoraj spędziłem z Nim kilka godzin przygotowując to kazanie! Wielu z was również Go zna. Bez wątpienia najbardziej niechcianym człowiekiem na świecie jest Jezus, Syn Boga Żywego!

Czytaj dalej »

Tragedia zmarnowanej aktywności religijnej

Nie ma prawdopodobnie innej dziedziny działalności ludzkiej, w której byłoby tak wiele marnotrawstwa, jak w dziedzinie religii. Jest zupełnie możliwe zmarnowanie godziny w kościele albo nawet na zgromadzeniu modlitewnym. Popularne napisy „uczęszczaj do kościoła, jaki sobie wybierzesz”, które ostatnio pojawiają się wszędzie, mogą mieć pewne znaczenie gdy chodzi o przypomnienie zmaterializowanemu społeczeństwu,

Czytaj dalej »

Być czy czynić?

Z historycznego punktu widzenia Zachód miał tendencje, do kładzenia głównego nacisku na to co się robi, a Wschód na to kim się jest. To, czym jesteśmy, zawsze wydawało się bardziej istotne dla mieszkańców Wschodu; mieszkańcy Zachodu zaś byli skłonni zadowolić się tym co robią. Jedni sławili słowo być; drudzy słowo czynić.

Czytaj dalej »

Modlitwa Sługi Bożego

O Panie, usłyszałem Twój głos i ulękłem się. Powołałeś mnie do ciężkiej służby w trudnej i niebezpiecznej godzinie. Ty zamierzasz wstrząsnąć wszystkimi narodami, a także ziemią i niebem, aby ostały się te rzeczy, którymi wstrząsnąć nie można. O Panie, mój Panie, Tobie upodobało się uczcić mnie przez powołanie na Twojego sługę. Nikt nie może przywłaszczyć sobie tego zaszczytu, jak tylko …

Czytaj dalej »

Dlaczego jesteśmy letni wobec powrotu Chrystusa

Krótko po zakończeniu Pierwszej Wojny Światowej, słyszałem jak wielki kaznodzieja z Południa powiedział, że obawia się, iż duże zainteresowanie proroctwami doprowadzi do wymarcia błogosławionej nadziei, kiedy okaże się, że podekscytowani prorocy mylili się.

Czytaj dalej »

Radykalny krzyż

Krzyż Chrystusowy jest najbardziej rewolucyjną rzeczą, jaka kiedykolwiek pojawiła się wśród ludzi. Krzyż z dawnych rzymskich czasów nie znał kompromisu, nie robił nigdy żadnych ustępstw. Zwyciężał we wszystkich sporach, zabijając swojego przeciwnika i zmuszając go do milczenia na zawsze. Nie oszczędził nawet Chrystusa, lecz uśmiercił Go tak samo jak pozostałych. Zawieszono Go na krzyżu żywego, a sześć godzin później, gdy …

Czytaj dalej »

Słuchaj człowieka, który słucha Boga

Jeśli słuchając kazania zdołamy uchwycić choćby jeden tylko klejnot prawdy, możemy uważać się za wynagrodzonych za czas, jaki przy tym spędziliśmy.

Czytaj dalej »