Wstęp – Miara mężczyzny

ŚWIADECTWO

Nieczęsto w życiu miewałem sposobność uczestniczenia w takim „wydarzeniu”. Wydarzenia tego rodzaju są zazwyczaj wyjątkowymi i krótkotrwałymi przeżyciami. To, o którym chcę opowiedzieć, trwało jednak dwadzieścia tygodni.

Brałem już udział w niejednym interesującym, pożytecznym i dogłębnym studium biblijnym. Jednakże żadne nie uświadomiło mi tak wyraźnie moich braków i niedostatków duchowych, ani nie pomogło mi w dokonaniu tak owocnych zmian w moim życiu, jak to, które opierało się na trzecim rozdziale Pierwszego Listu do Tymoteusza oraz pierwszym rozdziale Listu do Tytusa, i dotyczyło cech duchowego przywódcy.

Cechy te zawsze interesowały mnie jako starszego zboru i były tematem moich dyskusji z innymi chrześcijanami. Ponieważ nie mają one mistycznego charakteru, i są łatwe do zrozumienia, dlatego też uważałem, że dobrze orientuję się w biblijnych kwalifikacjach starszego w zborze.

Niemniej jednak, ich szersze zastosowanie praktyczne i znaczenie, jakie mają one dla każdego dojrzałego mężczyzny Bożego, byłem w stanie uświadomić sobie dopiero po głębszym przestudiowaniu każdej z nich. Ponadto dostrzegłem pewne interesujące zjawisko. Chociaż byłem przekonany o swoich brakach i niedociągnięciach i uświadamiałem sobie potrzebę przezwyciężenia ich, doświadczyłem wówczas większego pokoju duchowego aniżeli w innych okresach mego życia. Miniony rok nie był wolny od różnego rodzaju presji, problemów i innych niesprzyjających okoliczności, Bóg jednak udzielił mi wewnętrznego pokoju i jestem przekonany, że w życiu mym nastąpiły zmiany, które mogli zauważyć moi współpracownicy i przyjaciele.

Zmiany, osiągnięte dzięki studiowaniu Słowa Bożego, powinny rozpoczynać się w naszym wnętrzu, a następnie uwidaczniać się w naszym postępowaniu. Czasami inni mogą je zobaczyć tylko w jakimś ograniczonym stopniu, lecz ja widziałem wyraźne przemiany w życiu wielu osób uczestniczących ze mną w tym ” wydarzeniu” . Jestem przekonany, że właściwe zastosowanie niniejszego studium może wywrzeć potężny wpływ na Twoje życie, czego życzę Ci z całego serca.

Donald Kerr

Donald Kerr jest prezesem chrześcijańskiej organizacji Board of Southwestern Dynamics, Inc., w Dallas, w stanie Teksas. Jest on jednym z założycieli Kościoła – Fellowship Bibie Church w Dallas, w którym obecnie służy jako starszy. Współpracuje również z kilkoma innymi organizacjami chrześcijańskimi, jak Dallas Theological Seminary, Trinity Christian Academy, Christian Family Life, i Pine Cove Christian Conference Center.

DLACZEGO WŁAŚNIE TEN TEMAT?

Niniejsza książka jest owocem studium biblijnego grupy chrześcijan w Dallas w stanie Teksas. Niektórzy członkowie tej grupy pełnią wraz ze mną funkcje starszych w Kościele Fellowship Bibie Church w Dallas.

Przez dwadzieścia kolejnych poranków czwartkowych zbieraliśmy się w sali konferencyjnej hotelu Downtowner Motel, od godziny 6:45 do 7:45, przed pójściem do codziennych zajęć. Celem naszym było ustalenie na podstawie Słowa Bożego i wzajemnej wymiany poglądów, w jaki sposób możemy rozwijać się i doskonalić jako Boży mężczyźni.

Podstawą naszego studium było dwadzieścia cech dojrzałości wymienionych przez apostoła Pawła w Pierwszym Liście do Tymoteusza (3,1-7) oraz w Liście do Tytusa (1,5-9). Co tydzień jeden z nas wygłaszał około półgodzinny wykład dotyczący tego, co Słowo Boże ma do powiedzenia na temat danej cechy. Następne trzydzieści minut poświęcaliśmy na dyskusję i dzielenie się, ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, w jaki sposób każdy z nas mógłby lepiej rozwinąć daną cechę w swym życiu.

Osobiste przeżycia i duchowe zmagania poszczególnych członków naszej grupy wywarły głęboki wpływ na życie każdego z nas. Podczas naszych spotkań, nie bez głębokiego wzruszenia w sercu, dzieliłem się z innymi świadectwami dotyczącymi tych prawd. W takich okolicznościach powstała ta książka. Inspiracją do napisania jej było doświadczenie przemiany życia.

Chociaż mój sposób przedstawiania poszczególnych tematów różni się w znacznym stopniu od sposobu stosowanego przez naszych wykładowców, chcę wyrazić podziękowanie wszystkim tym, którzy służyli nam pomocą, wygłaszając referaty i prowadząc dyskusję, a byli to: John Breneman, Joe Hill, Lee Jagers, Don Kerr, Don McWhinney, John Maisel, Bruce Miller, Bob Norwood, Doug Powell, Ken Thomson, Jim Walta i Jim Westgate. Chciałbym również podziękować dr Philowi Williamsowi, profesorowi literatury i egzegezy Nowego Testamentu w Seminarium Teologicznym Dallas, który przeczytał mój maszynopis i udzielił mi wielu pożytecznych rad.

Posługa wymienionych osób, jak też i innych uczestników studium, miała budujący wpływ na wszystkich. Nasze codzienne prace i cele życiowe różniły się, lecz istniało coś co nas łączyło a mianowicie nasze zmagania duchowe i zwycięstwa w Chrystusie, wzajemne studiowanie Słowa Bożego i dzielenie się świadectwami prawdy było dla nas źródłem budującym zachętą do tego, by wzrastać w podobieństwie do Jezusa Chrystusa we wszystkich dziedzinach życia.

Znajdujemy się dopiero na początkowym etapie drogi do dojrzałości w Chrystusie! Czy zechciałbyś przyłączyć się do nas? Apostoł Paweł powiedział: „Nie jakobym już to osiągnął albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa” (Fil 3,12).

GENEA. GETZ

JAK KORZYSTAĆ Z TEJ KSIĄŻKI

Każdy rozdział tej książki stanowi oddzielną całość i poświęcony jest na omówienie jednej cechy dojrzałości chrześcijańskiej. Na jego końcu znajduje się tzw. projekt osobisty, który ma na celu pomóc Ci w wykształceniu danej cechy w Twoim stylu życia. Możesz studiować każdy rozdział samodzielnie i na bieżąco realizować każdy projekt, lepiej jednak, abyś robił to wspólnie z żoną lub z bliskim przyjacielem. Oprócz tego możesz wykorzystać ten podręcznik do studium grupowego. Podziel się z innymi funkcją prowadzenia spotkań grupy. Każde spotkanie poświęćcie na omówienie i przedyskutowanie jednego rozdziału. Traktujcie tę książkę jako przewodnik w Słowie Bożym. Dzielcie się ze sobą odkryciami dokonanymi podczas czytania jej i studiowania Słowa Bożego. Końcową część spotkania studium grupowego poświęćcie na przestudiowanie tego, jak stać się człowiekiem posiadającym cechę omówioną w danym rozdziale. Potem niech wszyscy uczestnicy studium samodzielnie przerobią projekt osobisty związany ze studiowanym przez was rozdziałem.

I jeszcze jedna uwaga. Podczas czytania i studiowania niniejszego podręcznika pamiętaj o słowach Pawła, który powiedział: „Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w prawości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany” (II Tym 3,16-17).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *