W poszukiwaniu prawdy o początkach

Autorzy: G.S. McLean, Roger Oakland, Larry McLean.

Ewolucja i kreacjonizm w świetle dowodów.
Tytuł oryginału: The Evidence For Creation.
Książka jest do nabycia u wydawcy:
Wydawnictwo „Pojednanie”

Spis treści

Wstęp

Część 1: BIBLIJNY MODEL STWORZENIA ŚWIATA

1. Podstawy biblijnego modelu stworzenia świata
Bóg-Stwórca | Części składowe stworzenia | Przestrzeń i materia | Pustkowie i chaos | Światłość | Woda | Długość dnia podczas stwarzania | Teoria dnia-epoki

2. Kiedy miało miejsce stworzenie świata?
Geologia historyczna | Pole magnetyczne Ziemi | Erozja kontynentów | Złoża ropy naftowej i gazu ziemnego | Dowody na ewolucyjny wiek Ziemi | Jak dalece można wierzyć radiochronologii? | Określanie wieku metodą węglową | Wiarygodność metody węglowej

3. Powłoka wodna otaczająca Ziemię
Efekt cieplarniany | Fakty potwierdzające istnienie powłoki wodnej | Tropikalne życie od bieguna do bieguna | Olbrzymie rośliny i zwierzęta | Długość życia człowieka

4. Jeden kontynent
Dowody geologiczne | Biblijny opis podziału kontynentów

5. Proces stwarzania
Stworzenie ciał niebieskich | Stworzenie życia na Ziemi | Według ich rodzajów | Stworzenie człowieka

6. Zniszczenie pierwotnego stworzenia
Wydarzenia towarzyszące potopowi | Inne kataklizmy

Część 2: EWOLUCYJNY MODEL STWORZENIA ŚWIATA

1. Historia ewolucji
James Hutton | Charles Lyell | Karol Darwin | Ewolucja a kościół | Ewolucja a edukacja

2. Wielki Wybuch
Wielki Wybuch a dowody empiryczne | Drugie prawo termodynamiki

3. Powstanie życia z materii nieożywionej
Samoczynne powstawanie życia na Ziemi | Prawo biogenezy

4. Czas i jego znaczenie

5. Porządek – wytwór przypadku
Komórka | DNA – genetyczny zapis życia | Zasada porządku | Bionika

6. Rozwój organizmów żywych
Mutacje | Dobór naturalny | Dowody empiryczne

7. Brakujące ogniwa
Archeopteryks | Ryba z gatunku Coleacanthidae | Ewolucja konia | Od małpy do człowieka

Część 3: GEOLOGIA I SKAMIENIAŁOŚCI

1. Tabela geologiczna
Poważne problemy związane ze stosowaniem tabeli geologicznej | Stosowanie tabeli geologicznej do określania wieku skamielin

2. Geologia a dowody empiryczne
Złoże w Burgess Shale | Złoże Love Bone | Czaszka z Kenii | Asfaltowy dół w La Brea | Złoża na Wzgórzach Siwalik

3. Skamieniałości
Fosylizacja ryb | Nagłe zasypanie małży | Skamieniałe rekiny | Skamieniałości roślin i zwierząt lądowych | Skamieniałe drzewa i odciski liści | Skamieniały las | Skamieliny wielowarstwowe | Zagłada dinozaurów | Zamarznięte szczątki

Zakończenie
Nota

Książkę wydano z inicjatywy Wspólnoty Chrześcijańskiej „HOSANNA”.

Copyright

Żadna część tej książki nie może być reprodukowana ani przekazywana w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody wydawcy.