Czas i jego znaczenie

W poszukiwaniu prawdy o początkach
G.S. MCLean, R. Oakland, L. McLean

Część 2: EWOLUCYJNY MODEL STWORZENIA ŚWIATA
Czas i jego znaczenie

Jedną z najważniejszych podstaw modelu ewolucyjnego jest pojęcie długich okresów w dziejach Ziemi. Cała teoria ewolucji opiera się na założeniu, że ma ona miliardy lat. W ciągu tego domniemanego okresu powstało i rozwinęło się życie. Aby teoria ta wydawała się choć trochę prawdopodobna, czynnik czasu jest całkowicie niezbędny. Czas staje się magicznym elementem. Sprawia, że niemożliwe wydaje się prawdopodobne.

Co by się stało, gdyby usunąć z modelu ewolucyjnego czynnik czasu? Co by się stało, gdyby zredukować proponowane miliardy lat do zaledwie kilku tysięcy? Czy nadal nie byłoby absurdalne sugerowanie, że proces ewolucji jest możliwy?

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak ważny jest dla ewolucji czas? Długie okresy sprawiają, że rozwiązania, które wydają się nieprawdopodobne, nagle stają się możliwe. Następująca ilustracja wyjaśni, o co chodzi.

Załóżmy, że ktoś chce przedstawić nową teorię o powstaniu człowieka i twierdzi, że organizm jednokomórkowy, taki jak ameba, może ulec zmianom i stać się człowiekiem w ciągu kilku sekund (ryc. 49). Oczywiście taki postulat zostałby uznany za całkowicie niedorzeczny. Odrzucono by go i uznany za bajkę.

Załóżmy jednak, że ktoś zasugerował, iż ameba może się rozwinąć i stać istotą ludzką w ciągu milionów lat. Czy taka hipoteza zostałaby zaakceptowana przez naukowców? Odpowiedź jest twierdząca. W zasadzie takie właśnie przypuszczenie na temat początków i rozwoju rodzaju ludzkiego jest fundamentem teorii ewolucji.

Prawie każdy widział kiedyś rysunek darwinowskiego drzewa życia (ryc. 50). Wiele podręczników zamieszcza wykres przedstawiający rozwój wielu rodzajów życia z ameby. Na szczycie drzewa znajduje się człowiek. Miliony lat sprawiły, że niedorzeczny pomysł stał się wiarygodny.

Teoria ewolucji opiera się na założeniu, że czas jest konieczny, by proste formy życia przekształciły się w złożone. Jeśli usunąć z niej proponowane miliony i miliardy lat, cała teoria upada.

zob. powiększenie

Ryc. 49
Bardzo długie okresy sprawiają, że niedorzeczne wyjaśnienie pochodzenia człowieka wydaje się logiczne.

zob. powiększenie

Ryc. 50
Darwinowskie drzewo życia ilustruje ewolucyjną koncepcję stopniowego rozwoju wyższych form życia z niższych w ciągu wielu milionów lat.

poprzedni rozdział: Powstanie życia z materii nieożywionej
kolejny rozdział: Porządek – wytwór przypadku

© Wydawnictwo „Pojednanie”

Żadna część tej książki nie może być reprodukowana ani przekazywana w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody wydawcy.