Jeden kontynent

W poszukiwaniu prawdy o początkach
G.S. MCLean, R. Oakland, L. McLean

Część 1: BIBLIJNY MODEL STWORZENIA ŚWIATA
Jeden kontynent

Kolejną ważną cechą nowo powstałej Ziemi jest fakt, że na początku cała powierzchnia lądów stanowiła jeden kontynent. Jeśli dzisiaj spojrzymy na mapę, zobaczymy ląd podzielony na kilka kontynentów. Przyjrzyjmy się Biblii, by dowiedzieć się więcej na temat Ziemi i wydarzeń, które doprowadziły do obecnego podziału kontynentów.

Księga Rodzaju 1,9–10 podaje szczegóły dotyczące utworzenia pierwszej struktury lądowej:

A potem Bóg rzekł: „Niechaj zbiorą się wody spod nieba w jedno miejsce i niech się ukaże powierzchnia sucha!” A gdy tak się stało, Bóg nazwał tę suchą powierzchnię ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. Bóg widział, że były dobre.

Z powyższych wersetów wynika, że w momencie stworzenia cała masa lądowa stanowiła jeden kontynent.

Dowody geologiczne

Przez wiele pokoleń ludzie badający mapę świata widzieli, że półkule wschodnia i zachodnia pasują do siebie jak części układanki. W pierwszych latach dwudziestego wieku geolodzy wysunęli tezę, że kiedyś wszystkie kontynenty stanowiły jedną całość. Zauważyli także, że linie brzegowe Afryki i Ameryki Południowej zawierają identyczne skamieniałości roślin i zwierząt.

Odkrycia geologiczne dokonane w ciągu kilku ostatnich dziesięcioleci potwierdzają tezę o istnieniu jednego kontynentu. Jest to oczywiście zgodne z biblijnym zapisem. Jednak współczesna geologia zakłada, że odsuwanie się kontynentów trwało setki milionów lat. Pamiętajmy o podstawowym założeniu tej nauki, że Ziemia ma miliardy lat.

Obecnie najbardziej rozpowszechniona jest teoria dryfu kontynentalnego. Ta koncepcja, często zwana teorią wielkich płyt tektonicznych, podważa ewolucyjne pojęcie stabilnej planety. W przeszłości taka teoria zostałaby całkowicie odrzucona, dzisiaj wielu geologów przyjmuje ją za fakt. Proponowane w niej dzieje Ziemi wyglądają następująco:

1. Skorupa ziemska składa się z kilku płyt lub części. Można je porównać do popękanej skorupki jajka ugotowanego na twardo. Płyty tektoniczne unoszą się na powierzchni półpłynnej astenosfery. Powierzchnia lądowa Ziemi i dno oceaniczne spoczywają na tych fragmentach skorupy ziemskiej.

2. Około 200 milionów lat temu powierzchnia lądów była skupiona w jednym miejscu (ryc. 35). Ten subkontynent często nosi miano pangei. Z jakiegoś powodu powierzchnia lądowa zaczęła się dzielić na mniejsze części, które stopniowo zaczęły się od siebie odsuwać.

3. Z upływem milionów lat siedem kontynentów i liczne wyspy zajęły obecne położenie.

Pytania, jak i dlaczego kontynenty podzieliły się ponad 200 milionów lat temu, często padają w dyskusjach naukowych. Według „Science News” kontynenty podzieliły się w wyniku jakiegoś nagłego wydarzenia. Ostatnio pojawiły się teorie, że coś w rodzaju meteorytu uderzyło w Ziemię i spowodowało rozdzielenie masy lądowej.

Biblijny opis podziału kontynentów

Biblijny opis podziału lądu różni się od teorii geologicznej dosyć ważnym czynnikiem — czasem. Według Biblii ląd został podzielony za czasów człowieka imieniem Peleg, który żył tuż po przerwaniu budowy wieży Babel. Księga Rodzaju 10,25 podaje:

Eberowi urodzili się dwaj synowie; imię jednego Peleg, gdyż za jego czasów ziemia się podzieliła; imię zaś jego brata — Joktan (tłum. dosł.).

Incydent z wieżą Babel jest szczegółowo opisany w Biblii (ryc. 36). W tym czasie ludzie zaczęli na nowo zasiedlać ziemię po potopie. Księga Rodzaju opisuje wydarzenia, które miały miejsce w kraju Szinear, gdzie ludzie zapragnęli zbudować miasto i wieżę sięgającą nieba. Bóg kazał im rozejść się po całej ziemi, ale oni woleli się zbuntować przeciw Niemu. Aby przerwać budowę wieży, Bóg pomieszał ludziom języki i sprawił, że rozproszyli się po całym świecie. Potem Bóg podzielił masę lądową. To wydarzyło się za czasów Pelega.

Słowo peleg w języku hebrajskim znaczy „nagły podział” lub „rozdzielenie wodą”. Oczywiście taki podział masy lądowej spowodowałby wielkie kataklizmy. Pierwotny podział lądu nie spowodował rozsunięcia się kontynentów tak daleko, jak to jest dzisiaj. Później zobaczymy, że biblijny zapis dziejów Ziemi wspomina inne liczne kataklizmy globalne, które wpłynęły na współczesną geografię Ziemi.

zob. powiększenie

Ryc. 36
Zgodnie z biblijnym zapisem dziejów Ziemi rozdzielenie masy lądowej miało miejsce zaledwie kilka tysięcy lat temu. Stało się to wkrótce po przerwaniu budowy wieży Babel.

rozdziała poprzedni: Powłoka wodna otaczająca Ziemię
rozdział kolejny: Proces stwarzania

© Wydawnictwo „Pojednanie”

Żadna część tej książki nie może być reprodukowana ani przekazywana w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody wydawcy.