Okultyzm. Czym są zjawiska okultystyczne? Kto jest po tamtej stronie?

RZECZYWISTOŚĆ CZY UŁUDA
To, co tajemnicze wzbudza ludzką ciekawość. Horoskopy, senniki, wahadełko, bioenergoterapia, wykładanie kart, wywoływanie duchów, wirowanie stolików i szklanek wzbudzają napięcie i drażnią nerwy. Przynoszą też wiadomości z niewidzialnego świata i informacje pochodzące z tajemniczych źródeł. Jedni mówią: oszustwo, inni: to wszystko jest sprawą ludzkiej psychiki. Faktem jednak jest to, że te przepowiednie się sprawdzają.

NIEWINNE POCZĄTKI

Bardzo często zaczyna się od żartu. Lecz, gdy przy tej okazji ktoś przepowie ci datę twojej śmierci – żarty się kończą.

Musisz wiedzieć z kim masz do czynienia. Nie jest to takie zabawne i niewinne jak to niektórzy przedstawiają. Zgodnie z logiką za tymi przepowiedniami powinni stać realni informatorzy.

Nie ma skutku bez przyczyny.

Bioenergoterapeuci, wróżbici, czy media często mówią o „swoim dobrym duchu”, który ich ochrania i prowadzi. Czasem jednak ten duch nie zachowuje się wcale tak dobrze. Przy długotrwałym kontakcie z nim taki ktoś nieoczekiwanie przedstawia się jako bóg piekła, albo demoniczny Legion (Łk 8:30).

ENERGIA PSYCHICZNA?

Parapsychologia wyjaśnia, że wszystkie tego rodzaju zjawiska powodowane są mocą ludzką i ludzkimi umiejętnościami. Jeżeli nawet w ten sposób można próbować wyjaśniać takie fenomeny, jak: poruszanie przedmiotami na odległość (telekineza) czy porozumiewanie się myślowe na dużą odległość (telepatia) i temu podobne zjawiska, to takie wyjaśnienia są już trudne do przyjęcia przy materializacji, lewitacji, znikaniu i pojawianiu się osób, bilokacji, białej i czarnej magii. Również prekognitacja (wiedza o rzeczach przyszłych) i „straszenie” związane z określonymi miejscami lub osobami pomimo, że dowiedzione i uznane jako fakty, są jednak niewytłumaczalne jako umiejętności ludzkie.

Kto może informować o rzeczach dotyczących przyszłości? Kto powoduje przeróżne pukania, łomot i łoskot? Kim są zjawy i osoby umarłe widziane w określonych miejscach?

Nie jest to bezosobowa energia, ale duchy, których natura jest zła.

PO OWOCACH POZNACIE DRZEWO

Charakter tych duchów możemy poznać przyglądając się ludziom będącym pod ich wpływem. Początki są różne. Dla jednych jest to świetna rozrywka, dla innych dreszczyk emocji, jeszcze inni doznają chwilowej poprawy samopoczucia.

Zdarza się też, że wystarczy jeden raz albo też bardzo krótki czas praktyk, aby doszło do niewyjaśnionych lęków, koszmarów sennych, depresji czy silnych wewnętrznych napięć. Długotrwały kontakt z tymi duchami powoduje zszarpane nerwy, uzależnienie się od alkoholu, narkotyków i innych używek, perwersji seksualnych oraz silnych myśli samobójczych. Wiele przykładów potwierdza to, że kontakty z tymi duchami niszczą i marnują człowieka. Nieważne, jaka była pierwsza motywacja: szukanie zdrowia, ciekawość czy pragnienie rozrywki. Dzieje się tak niezależnie od wiedzy osoby o konsekwencjach.

POZNACIE PRAWDĘ…

Niewidzialny wymiar naszej rzeczywistości najlepiej ukazuje Pismo Święte. Mówi ono, że pierwotnie istniały tylko dobre istoty duchowe – aniołowie. Jeden z najlepszych aniołów – Lucyfer (tac. „niosący światło”) wystąpił przeciwko Bogu i został wyrzucony z nieba razem z aniołami, które miały udział w jego buncie. Lucyfer stał się szatanem (hebr.: przeciwnik, zwodziciel), a upadłe anioły demonami. Wciągają oni ludzi pod wpływ zła, aby ich zniszczyć, gdyż nienawidzą człowieka, którego umiłował święty Bóg. Biblia ostrzega bardzo ostro i wyraźnie, aby nie wchodzić w kontakty z duchami. Księga Powtórzonego Prawa (V Mojżeszowa)18,10 mówi: „Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by przeprowadzał przez ogień syna lub córkę, uprawiał wróżby, gusta, przepowiednie i czary. Nikt, kto by uprawia! zaklęcia, pytał duchów i widma, zwracał się do umarłych. Obrzydliwy jest bowiem dla Pana każdy, kto to czyni.”

Jak wszystkie przykazania Boże, tak i to jest przykazaniem chroniącym człowieka. Aniołowie, którzy są posłuszni Bogu, nigdy nie dadzą się wywołać. To wyjaśnia, dlaczego przy każdej próbie wywoływania duchów pojawiają się wyłącznie moce demoniczne.

SPOSÓB DZIAŁANIA ZŁEGO

Musimy wiedzieć, że Duch Święty nie jest jedyną mocą duchową działającą w świecie. Sam Jezus toczył walkę z tym, którego nazywał kłamcą i ojcem każdego kłamstwa (J 8,44c). Jezus też ostrzegał przed fałszywi cudami i prorokami: „Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy, i działać będą wielkie znaki i cuda…” (Mt 24,24).

Osoby, które szukają wrażeń i doświadczeń duchowych, znajdą je w hipnozie, wschodnich metodach medytacji, narkotykach, nadużywaniu alkoholu, w horrorach i filmach porno oraz w muzyce takich zespołów jak: Black Sabbath, Kiss, Judas Priest, Kat, AC/DC. To są tylko niektóre z propozycji szatana. Wszystkie te praktyki mają za cel stopnic pozbawić człowieka kontroli nad jego umysłem, aż do całkowitej jej utraty. Taki człowiek, który nie panuje nad swoim umysłem, staje się łatwym łupem dla mocy, które chcą go od siebie uzależnić. Pismo Święte porównuje go do starożytnego miasta pozbawionego murów obronnych, otwartego dla wroga.

Szatan ma w tym swoją strategię. Zaczyna się ona od przekonywania, że oto teraz człowiek jest Bogiem, a więc sam nie musi przestrzegać żadnych przykazań. Gdy nie ma przykazań, nie można mówić o grzechu. Tam zaś, gdzie nie ma grzechu, niepotrzebne jest przebaczenie i nie ma miejsca dla Zbawiciela.

Jednak ceną lego typu „doświadczeń duchowych” jest zniewolenie człowieka złem (nałogi, perwersje, a nie rzadko choroby psychiczne). W ekstremalnych przypadkach szatan bierze w posiadanie daną osobę. Biblia nazywa to wtedy „opętaniem”, a ludzie – ciężkimi chorobami psychicznymi. Tam gdzie to zaistniało, z reguły nie działają żadne terapie ani lekarstwa. Osoby dotknięte uważa się za nieuleczalnie chore.

JEDYNY RATUNEK

W rzeczywistości, dzięki Bogu, istnieje dla nich zbawienie: Moc Jezusa Chrystusa, który ma wszelką władzę na niebie i na ziemi. Jezus powiedział: „Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzielą diabla” (1 J 3,8). Jeżeli chrześcijanie modlą się za ludzi opętanych w Imieniu Jezusa, Jego Moc sprawia, że tacy ludzie doznają uwolnienia.

Wnioski są takie:
1. Moce demoniczne są realne.
2. Opętania istnieją.
3. Moc Jezusa jest realna.
4. Moc Jezusa jest większa od jakiejkolwiek mocy demonicznej.
5. Wypowiedzi Biblii dotyczące rzeczy niewidzialnej są PRAWDĄ.

CZY POTRZEBUJESZ ZBAWICIELA?

Wszystkie religie oferują samozbawienie na różne sposoby: dobre czyny, legalizm, kulty, ryty, reinkarnacja itp. Tylko judaizm i chrześcijaństwo mówią co innego. Chrześcijaństwo powtarza za Biblią, że żaden człowiek nic może zbawić siebie sam, ale potrzebuje Zbawiciela. Biblia mówi: „Każdy, kto wzywa Imienia Pańskiego, będzie uratowany” (J 3,5). Ta obietnica dotyczy wszystkich czasów, każdej sytuacji i każdego człowieka. Imię Pańskie to imię JEZUS.

DECYZJA NALEŻY DO CIEBIE

Bóg cię kocha. Bóg chce ci pomóc. Abyś mógł otrzymać pomoc Boga, potrzebna jest twoja współpraca.

Co masz zrobić?

1. Wyznaj przed Bogiem każdą okultystyczną praktykę, której się oddawałeś, jako grzech. Wyznaj, że nie chcesz mieć z nią nic wspólnego. Zerwij ze wszystkimi tego rodzaju praktykami oraz osobami i zniszcz wszelkie przedmioty związane z okultyzmem.

2. Zwróć się z całego serca do Jezusa. Uznaj, ze twoje grzechy oddzieliły cię od Boga i pros Go o przebaczenie.

3. Uwierz, że Chrystus umarł na krzyżu również za twoje osobiste grzechy. Biblia mówi: „Chrystus bowiem również umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić (l P 3,18).

4. Przyjmij Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. „Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, ze Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, ze Bóg Go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie” (Rz 10,9). Nie mów: „Zostałem wychowany w chrześcijańskiej rodzinie”. To nie czyni cię dzieckiem Bożym. Zrób to osobiście.

5. Czytaj codziennie Pismo Święte, gdyż potrzebujesz Jego Prawdy, abyś dzięki niemu wzrastał ku zbawieniu (l P 2,2). Potrzebujesz również Kościoła. Znajdź najbliższą wspólnotę wierzących chrześcijan, byś został wsparty ich modlitwą i miłością.

Niech Bóg Ci błogosławi!