Budujcie jedni drugich

Książka „Budujcie jedni drugich”
Autor: Gene Getz

SPIS TREŚCI

Wstęp
Członkami jedni drugich
Oddani jedni drugim
Szanujcie jedni drugich
Bądźcie jednomyślni między sobą
Przyjmujcie jedni drugich
Napominajcie jedni drugich
Pozdrawiajcie jedni drugich
Służcie jedni drugim
Brzemiona jedni drugich noście
Znoście jedni drugich
Ulegli jedni drugim
Zachęcajcie jedni drugich

Książka o relacjach wewnątrz kościoła, wspólnoty. Słowa takie jak: Oddani, szanujcie, bądźcie jednomyślni, przyjmujcie jedni drugich, służcie, znoście, zachęcajcie, pozdrawiajcie – nie należą do pojęć o zabarwieniu obojętnych. A między innymi takich słów używa Bóg w odniesieniu do relacji między wierzącymi.

© copyright wydania polskiego Towarzystwo Krzewienia Etyki Chrześcijańskiej & Chrześcijańska Społeczność w Warszawie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *