Jezus jest nadzieją

Autor: Stephen H. Travis
Tytuł oryginału: The Jesus Hope,
Wydawca: ZKE, Warszawa 1985
nakład wyczerpany

Przedmowa i Słowo wstępne

Rozdział 1 – ŚWIAT BEZ NADZIEI

Wizje przyszłości
Rezultaty postępu
„Stworzenie na odwrót”
„Nadzieja sięga wieczności”
Siedem substytutów nadziei
Jezus i nadzieja ludzi

Rozdział 2 – POCZĄTEK KOŃCA

Bóg zaczął panować
Panowanie Ojca
Boża władza w działaniu
Zwyciężone zło
Dobra Nowina dla wszystkich
Najlepsze dopiero nadejdzie

Rozdział 3 – ZNAKI CZASU

Preludium — zagłada świątyni
Cechy charakterystyczne dni ostatecznych
Zniszczenie Jerozolimy
Walka ze złem
Miejcie się na baczności

Rozdział 4 – NADEJŚCIE CHRYSTUSA

Rewolucja naukowa
Brak dowodów
Problem opóźnienia
Sposób Jego przyjścia
Cel Jego przyjścia

Rozdział 5 – WIELKI PODZIAŁ

Niepopularna idea
Nie wolno nam tego lekceważyć
Długie milczenie
Wybór należy do ciebie
Sąd Ostateczny

Rozdział 6 – JUTRZEJSZY ŚWIAT

Żądło śmierci
Podstawy nadziei
Życie w przyszłym świecie
Niebo jest tam, gdzie Bóg

Rozdział 7 – WPATRZENI W KRYSZTAŁOWĄ KULĘ

Powrót Izraela
Ustalanie daty przy pomocy liczb
Wzięcie do nieba i Tysiącletnie Królestwo
Pan, Bóg nasz Wszechmogący, objął panowanie

Rozdział 8 – ŻYJĄC POMIĘDZY ERAMI

Spojrzenie wprzód
Procesje pielgrzymów
Życie w Duchu

Rozdział 9 – KONIEC JESZCZE NIE NADSZEDŁ

Życie w modlitwie
Duchowa wojna
Życie w wierze
Życie w zwiastowaniu Ewangelii
Życie w służbie
„Na świecie ucisk mieć będziecie”

Rozdział 10 – KRÓLESTWO BOŻE NA ZIEMI

Motywy działalności społecznej
Rola Kościoła
Plan działania
Jakie są szansę sukcesu
Wizja ostateczna

Copyright (c) Wszystkie prawa wydania polskiego zastrzeżone.