Dzieje ludzkiej duszy

Autor: John Bunyan
Tytuł ang. The Holy War – The Losing and Taking Again of the Town of Man-soul

Druga najsłynniejsza alegoria chrześcijańska Johna Bunyana, przetłumaczona na wiele języków. Alegoria ta jest barwniejsza i żywsza niż Wędrówka Pielgrzyma, a jednocześnie trudniejsza w odbiorze ze względu na poruszaną tematykę oraz możliwą kilkupoziomową interpretację. Zawiera wiele cennych spostrzeżeń i rad duszpasterskich, a także porad i zachęt do toczenia dobrego boju wiary.
(za Wikipedia)

Spis treści:
Dzieje ludzkiej duszy – rozdział 1
Dzieje ludzkiej duszy – rozdział 2
Dzieje ludzkiej duszy – rozdział 3
Dzieje ludzkiej duszy – rozdział 4
Dzieje ludzkiej duszy – rozdział 5
Dzieje ludzkiej duszy – rozdział 6
Dzieje ludzkiej duszy – rozdział 7
Dzieje ludzkiej duszy – rozdział 8
Dzieje ludzkiej duszy – rozdział 9
Dzieje ludzkiej duszy – rozdział 10