Apokalipsa – Objawienie Św. Jana

Instytut im. T. B. Barraht © Instytut im. T. B. Barratta, Warszawa 1996.
Wydawca: Instytut Chrześcijański „Agape”, Warszawa.
Użyte za zgodą.

Żadna inna księga nie mogłaby stosowniej zakończyć nie tylko Nowy Testament, ale także całą Biblię. /Philip E. Hughes/

Spis treści:

Wstęp
Komentarz

Wstęp 1:1-20

1. Prolog 1:1-3
2. Pozdrowienie 1:4-8
3. Apostoł Jan na Patmos 1:9-20

Listy do siedmiu zborów 2:1-3:22

1. Do zboru w Efezie 2:1-7
2. Do zboru w Smyrnie 2:8-11
3. Do zboru w Pergamie 2:12-17
4. Do zboru w Tiatyrze 2:18-29
5. Do zboru w Sardes 3:1-6
6. Do zboru w Filadelfii 3:7-13Do zboru w Laodycei 3:14-22

Drzwi otwarte w niebie 4:1-11

Księga z siedmioma pieczęciami 5:1-8:1

1. Baranek godzien 5:1-14
2. Otwarcie pierwszej pieczęci 6:1-2
3. Otwarcie drugiej pieczęci 6:3-4
4. Otwarcie trzeciej pieczęci 6:5-6
5. Otwarcie czwartej pieczęci 6: 7-8
6. Otwarcie piątej pieczęci 6:9-11
7. Otwarcie szóstej pieczęci 6: 12-17
8. Wtrącona wizja 7:1-17
a. Zapieczętowanie 144.000 7:1-8
b. Tłum w białych szatach 7:9-17
9. Otwarcie siódmej pieczęci 8:1

Głos siedmiu trąb 8:2-11:19

1. Siedmiu aniołów i anioł ze złotą kadzielnicą 8:2-6
2. Głos pierwszej trąby 8:7
3. Głos drugiej trąby 8:8-9
4. Głos trzeciej trąby 8:10-11
5. Głos czwartej trąby 8:12
6. Ogłoszenie trzech biada 8:13
7. Głos piątej trąby 9:1-12
8. Głos szóstej trąby 9:13-21
9. Wtrącona wizja 10:1-11:14
a. Anioł z książeczką 10:1-11
b. Dwaj świadkowie 11:1-14
10. Głos siódmej trąby 11:15-19

Niewiasta, chłopiec i smok 12:1-17

1. Narodziny chłopca 12:1-6
2. Walka w niebie. Zrzucenie smoka 12:7-12
3. Smok prześladuje niewiastę i jej potomstwo 12:13-17

Dwa zwierzęta 13:1-18

1. Zwierzę z morza 13:1-10
2. Zwierzę z ziemi 13:11-18

Góra Syjon i winobranie na ziemi 14:1-20

1. 144.000 odkupionych i nowa pieśń 15:1
2. Godzina sądu Bożego 14: 6:13
3. Tłocznia gniewu Bożego 14:14-20

Ostatnich siedem plag 15:1-16:21

1. Siedmiu aniołów z siedmioma plagami 15:1
2. Święci chwalą sąd Boży 15:2-4
3. Czasze gniewu Bożego 15:5-8
4. Wylanie ostatnich siedmiu plag 16:1-21

Upadek wielkiego Babilonu 17:1-19:5

1. Sąd nad wielką wszetecznicą 17:1-18:8
2. Płacz nad upadkiem Babilonu 18:9-24
3. Radość z powodu upadku Babilonu 19:1-5

Uczta weselna Baranka 19:6-16

1. Przygotowanie oblubienicy 19:6-10
2. Jeździec na białym koniu 19:11-16

Zniszczenie wrogów Słowa Bożego 19:17-20:15

1. Sąd nad zwierzęciem,
fałszywym prorokiem i ich naśladowcami 19:17-21
2. Wtrącone widzenie 20:1-10
a. Związanie szatana na tysiąc lat 20:1-6
b. Rozwiązanie szatana. Jego ostatni atak 20:7-10
3. Sąd ostateczny 20:11-15

Nowe niebo i nowa ziemia 21: 1-22:15

1. Odnowienie stworzenia. Święte miasto 21:1-8
2. Oblubienica Baranka 21:9:27
3. Woda żywota i drzewo żywota 22:1-5

Zakończenie 22:6-21

Napomnienia, zaproszenia, błogosławieństwa

Wszystkie prawa wydania polskiego zastrzeżone.
Instytut im. T. B. Barratta, ul. Sienna 68/70, 00-825 Warszawa