Inne

Jak rozbijać kościół?

wnętrze kościoła

Nie przychodź! Gdy przychodzisz – przyjdź późno! Gdy przychodzisz – przyjdź ponury i kwaśny! Po każdym nabożeństwie powiedz sobie: „Nic z tego nie miałem”. Nigdy nie przyjmuj urzędu lub jakiegoś obowiązku w zborze. Lepiej jest stać z boku i krytykować. Odwiedzaj często inne kościoły, aby pokazać zborowi i swemu pastorowi, że nie jesteś przywiązany do nich. Nie ma to jak …

Czytaj dalej »

Kazania Mikołaja Reja: LXVI, Przeciwko fałesznym wymysłom…

Mikołaj Rej

Przeciwko fałesznym wymysłom świata tegoa o tych co nie stoją przy nauce Pana swego. LXVI. Kazanie na niedzielę dwudziestą piątą po Trójcy świętej. „A wtenczas jeśli wam będą powiadać a ukazować, iż tu jest Chrystus albo tam, nie wierzciełł itd. Iż to rzecz jest od wieków przejrzana i postanowiona w tajemnicach Trójcyś., aby dzień przyjścia Pana naszego a straszliwego sądu jego, …

Czytaj dalej »

Jak mogę Go bardziej kochać?

Spędzaj wiele czasu w samotności rozważając co uczynił dla ciebie i kim jest. Rozniecaj wewnętrzny ogień wspomnieniami. Niech nadzieja dorzuca doń opału w postaci obietnic, aż zacznie płonąć. Przyjmij zwyczaj mówienia do Niego na głos w pustym pokoju lub w czasie samotnego spaceru, aż zostanie wpleciony w najdrobniejsze szczegóły życia. Otwórz serce na przyjście Ducha Świętego, który szeroko rozleje miłość …

Czytaj dalej »

Andrzej Frycz Modrzewski jako XVI wieczny reformator Kościoła

Andrzej Frycz Modrzewski

W dniu 11 sierpnia 2017 r. w Zborze Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Radzyniu Podlaskim odbył się wykład dr Tomasz Mańko poświęcony Andrzejowi Fryczowi Modrzewskiemu – XVI wiecznemu reformatorowi Kościoła. Wydarzenie to związane było z realizacją przez Zbór Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Radzyniu Podlaskim projektu „Ocalić od zapomnienia — Szlakiem kulturowego dziedzictwa protestanckiego na ziemi radzyńskiej”, którego celem jest …

Czytaj dalej »

Gender. O co tu chodzi?

Żenujący spektakl zamiast merytorycznej debaty Od kilku miesięcy jesteśmy świadkami dość żałosnego przedstawienia toczącego się wokół zagadnienia gender. Z jednej strony rzymskokatoliccy duchowni, zwłaszcza biskupi, wspierani przez prawicowych polityków i publicystów próbują wzbudzać panikę twierdząc, że – jak  mówią – ideologia  gender  to największe nieszczęście naszych czasów, prawdziwa przyczyna przypadków pedofilii wśród księży i śmiertelne zagrożenie dla naszej cywilizacji. Ich …

Czytaj dalej »

Miłość w obfitości – Gary Chapman

Miłość w obfitości - Gary Chapman

Pewnego dnia do biura, gdzie mój mąż Tim udziela porad niepełnosprawnym kombatantom, wszedł Tony. Pogodny uśmiech rozjaśniał mu twarz. Był niższy niż mój czternastoletni syn – łysy i chudy jak szczapa. Miał pod pięćdziesiątkę. Było w nim jednak coś tak ujmującego, że głowę dam, iż nie mogła mu się oprzeć nawet własna matka – choćby nie wiem ile nabroił. Miał …

Czytaj dalej »

Diabeł może także przywdziać Włosienicę

Pycha to jeden z głównych sposobów atakowania ludzi przez szatana. Nie jest to zaskakujące, ponieważ on sam upadł z powodu pychy (…). Pożądliwość to następny ognisty pocisk, który codziennie atakuje nas z tablic reklamowych, parkanów, płotów, filmów i półek z gazetami. Społeczeństwo permisywne po prostu uległo pożądliwości. „Chcę tego i będę to miał” – tak wygląda dewiza życiowa ludzi, a …

Czytaj dalej »

Chrzest w Duchu Świętym

Jedną z głównych doktryn Pisma Świętego jest chrzest w Duchu Świętym. Słowo Boże podaje następujące nauczanie odnośnie do chrztu w Duchu Świętym. – Chrzest w Duchu Świętym przeznaczony jest dla wszystkich, którzy wyznają wiarę w Chry­stusa, narodzili się na nowo i zamieszkuje w nich Duch Święty. – Jednym z podstawowych celów ziemskiej służby Jezusa było ochrzczenie swoich naśladowców w Duchu …

Czytaj dalej »

Oni mówią innymi językami

Z reguły nawet nie zdajemy sobie sprawy, my, ewangeliczni chrześcijanie, że w naszych rozmowach posługujemy się często językiem hermetycznym, niezrozumiałym dla zwykłych ludzi nieobeznanych z wyrażeniami biblijnymi. Jest to dla nich język jakiejś zamkniętej grupy. Nic więc dziwnego, że nieraz nas nie rozumieją, a wtedy do różnych innych barier utrudniających przyjęcie przesłania ewangelii nieświadomie dołączamy jeszcze jedną: chrześcijański żargon. Oto …

Czytaj dalej »

Jak najpełniej przeżyć życie? – Nicky Gumbel

Życie mamy tylko jedno. Może chcielibyśmy ich więcej. Ktoś powiedział: „Gdyby tak mieć dwa życia. Jedno do popełniania błędów… drugie do wyciągania z tego korzyści”. Ale życie nie przewiduje próby kostiumowej, od razu wychodzimy na scenę. Jeśli w przeszłości popełnialiśmy błędy, to z Bożą pomocą z tego co pozostało, też można coś zrobić. A w jaki sposób, o tym mówi …

Czytaj dalej »